Последни проекти

Изграждане на системи за видеонаблюдение

Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Видеонаблюдение

Изграждане на система за пожароизвестяване

гр. Долни Чифлик, Пожароизвестяване

Изграждане на домофонни системи

Варна, Домофонни системи

Изграждане на периметрова охрана

с. Тополи, СОТ системи

Изграждане на СОТ система

Варна, СОТ системи

Изграждане на система за видеонаблюдение

с. Тополи, Видеонаблюдение

Изграждане на електроинсталации

Варна, Електроинженеринг

Изграждане на структурна кабелна система

Варна, Структурни кабелни системи

Изграждане на структурна кабелна система по проект СЕЕ 2020

Варна, Каварна, Балчик, Попово, Силистра, Търговище, Структурни кабелни системи

Изграждане на структурна кабелна система

Варна, Структурни кабелни системи

Изграждане на структурна кабелна система

Пристанище Леспорт Варна-Запад, Структурни кабелни системи

Изграждане на система за видеонаблюдение

с. Старо Оряхово, Видеонаблюдение

Изграждане на СОТ система

с. Старо Оряхово, СОТ системи

Изграждане на структурна кабелна система

Варна, Структурни кабелни системи

Цялостна поддръжка на домофонни системи

Варна, Абонаментно обслужване

Изграждане на видеодомофонна система

Варна, Домофонни системи

Изграждане на безжична система за интернет

с. Тополи, Структурни кабелни системи

Изграждане структурна кабелна система

Добрич, Структурни кабелни системи

Изграждане на домофонна система

Варна, Домофонни системи

Изграждане на структурна кабелна система

Варна, Структурни кабелни системи

Изграждане на домофонна система

Варна, Домофонни системи

Преустройство на структурна кабелна система

Варна, Структурни кабелни системи