Електроинженеринг

Електроинженерингизграждане на цялостни електрически инсталации,гаранция и поддръжка

Решения за вашата сигурност във Варна ул. Мадара 23А
Обади се сега 0899-256-026

Електроинженеринг

Услугите ни включват всичко за изграждането и функционирането на една ел. инсталация: от ел. табла и осветления до EMS и цялостни инсталации. Работим винаги с мисъл за удобството и функционалността за хората. Проектираме според индивидуалните нужди на всяка сграда и се ръководим от принципите за максимална ефективност и рационални решения.
 

Цялостен електроинженеринг според нуждите на клиента.

Тук се включват пълното електрооборудване на обекта - ГРТ, защита от пренапрежения, разпределителни табла, захранващи линии, осветителна и силова инсталация, терминали, защита от смущения и влияния по мрежата. Стандартът, по който се изработва системата е по задание на клиента. За българските стандарти - 3 и 5-проводни схеми. В практиката на фирмата са реализирани обекти по стандарти EN, BS, IHF и др.
 

Изпълнение

Изграждането на инсталацията се осъществява като токовите кръгове обикновенно се разполагат по радиална или магистрална схема.Полагането на главните линии става под мазилка, на скари или в тръби и на разтояния от тавани или други конструкции, посочени в проектната документация на обекта.Типът на използваните кабели и оразмеряването им по сечение е съобразено с изискванията на ПУЕУ за максимално допустимо натоварване. Изпълнява се и заземление на ГРТ с поцинковани колове и шина 40х4 мм.Фирмата работи по предварително изготвен и съгласуван с другите изпълнители, проектанти и инвеститори график, включително и по отношение на работно време; - работа по различни стандарти, съгласно с изискванията на клиента - работа по идеи и желания на клиента (стига да не противоречат на духа и изискванията на валидните и зададени стандарти и на закона); - Всичките звена във фирмата са оборудвани с подходяща съвременна техника за задачите, които изпълняват.Local News

Сертификат за коректна Фирма 2016г. Варна, Новини за Систинг-М ЕООД,
Сертификат за коректна Фирма 2016г. За втора поредна година получихме Сертификат за коректна Фирма. Това се случи благодарение на Вас, нашите клиенти, които ни се довериха и получиха от нас безупречно качество на изпълнение на възложените от тях проекти. Б...

Поискай оферта